FAQ

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het nieuwbouwplan 'Huis in het Veld' in Woerden. Van informatie over verkoop en toewijzing tot details over de woningen en financiële haalbaarheid, we streven ernaar om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden door het proces.

Verkoop

 • Het totale nieuwbouwplan bestaat uit 81 koopwoningen, waarvan 49 appartementen en 32 eengezinswoningen. "

 • De woningen bestaan uit 18 woningen met een groot dakterras boven de parkeergarage, 12 woningen met een tuin op de begane grond en 2 bovenwoningen. De woningen zijn allemaal in verschillende groottes en variëren van 72 m2 tot 165 m2. De appartementen bestaan uit 2- 3- en 4 kamerappartementen en variëren van 47 m2 tot 127 m2.

 • U kunt zich aanmelden voor het project op de website. Via nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de voortgang en laten wij u weten wanneer de verkoop gaat starten.

 • Ja, de mensen die in Gemeente Woerden wonen hebben voorrang in het plan op een nieuwbouw woning of appartement.

 • 1. Een ingeleverde financiële check (ondertekende financiële verklaring hypotheekadviseur), die aangeeft dat de koper in staat is de woning te kunnen financieren.

  2. Mensen die inwoner zijn uit de Gemeente Woerden hebben een voorrangspositie bij de toewijzing van de woningen en appartementen.

 • Het kan zomaar gebeuren dat zich straks meer belangstellenden melden dan dat er bouwnummers te koop zijn. Wij proberen zoveel mogelijk kandidaten het bouwnummer van hun eerste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt het bouwnummer aan die kandidaat toegewezen. Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Dit wil zeggen aan de kandidaten die voldoen aan de toewijzingsregels. Als er na inventarisatie nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor één bouwnummer zijn dan zal toewijzing plaatsvinden door de verkoper.

 • Kopers mogen niet eerder in het bezit van een koopwoning geweest zijn en ook hiervoor geldt de ingeleverde financiele check die aangeeft dat de koper het appartement kan financieren. Daarnaast hebben starters uit de Gemeente Woerden een voorrangspositie. Ook studenten die in Woerden zijn opgegroeid, maar tijdelijk buiten Woerden wonen vallen in deze categrorie.

 • Ja, er is voor alle woningen een zelfbewoningsplicht van toepassing. Om te bereiken dat kopers ook daadwerkelijk zelf in de woning gaan wonen zal er een zelfbewoningsplicht gedurende 3 jaar na oplevering van toepassing zijn. Tevens zal er vanaf de aankoop tot 5 jaar na oplevering van de woning een anti-speculatiebeding van toepassing zijn.

Woningen / appartementen

 • Ja, de woningen worden zonder gasaansluiting opgeleverd.

 • De woningen in het plan worden Energieneutraal (ENG) ontwikkeld. En daarbij beschikt elke woning over een warmtepomp voorzien van warmte, koeling en warm tapwater. Daarbij worden er ook zonnepanelen op de daken aangebracht.

 • A++++

 • Ja, alle woningen hebben 1 parkeerplaats.

 • Voor alle woningen geldt dat er een keuken is opgenomen.

 • Ja, er zit standaard sanitair en tegelwerk (badkamer en toilet) in de woning.

 • Ja, dat is mogelijk voor alle woningen. Bij de start verkoop staan de meerwerklijsten op de website.

 • De technische omschrijving is bij start verkoop per woning te downloaden onder 'documenten' op de website.

Financiele haalbaarheid

 • Bij start van de verkoop zullen de definitieve verkoopprijzen bekend zijn. Voorafgaand aan de start van de verkoop wordt er een indicatie bandbreedte van de verkoopprijzen op de website aangegeven.

 • U kunt een vrijblijvende afspraak inplannen bij u eigen hypotheekadviseur, de hypotheekshop van één van de makelaars of een eventuele andere erkend adviseur. Zie het kopje 'Financieren' op de website. Bij inschrijving vragen wij u een financiële check up te loaden. Helaas komt het regelmatig voor dat kandidaten op het laatste moment afhaken, omdat zij de woning niet kunnen betalen. Om de snelheid in de verkoop van de woningen te stimuleren kunt uw al vroeg in gesprek gaan met een erkend hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur kan u begeleiden bij het verschaffen van inzicht in uw financiële haalbaarheid. Een financieringsverklaring dient ten alle tijde door een erkend financieel adviseur gedaan te worden. Het verplicht u nergens toe.

 • Zodra opschortende voorwaarde zijn vervallen en de bouw van de woning definitief doorgaat, wordt u door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte (leveren van de grond) en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek definitief rond te hebben binnen 2 maanden nadat u de Koop-/Aannemingsovereenkomst heeft ondertekend.

 • Door een financiële check uit te laten voeren en in te leveren kunt u een voorrangspositie krijgen bij de toewijzing van een woning. U kunt er dus profijt van hebben als u een financiële check aanlevert en bovendien weet u dan ook of de woning binnen uw budget past.

 • Nadat de verkoop is gestart levert u de financiële check in. Dit doet u door de financiële check te uploaden tijdens de inschrijfperiode in uw persoonlijke account. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing verwijderen wij de gegevens van de financiële check uit onze systemen.

 • De grond wordt tijdens het transport bij de notaris (de levering) in één keer voldaan. De aanneemsom wordt in diverse bouwtermijnen conform hetgeen in uw aannemingsovereenkomst staat vermeld voldaan al naar gelang de bouw vordert. 

Contracten

 • Met de aannemer sluit u een Koop- en Aannemingsovereenkomst af. De aannemer is de partij die uw woning of appartement bouwt. De inhoud van de overeenkomst neemt de makelaar met u door tijdens het optiegesprek. Besluit u over te gaan tot koop, dan tekent u de overeenkomst. Op dat moment bent u officieel een overeenkomst aangegaan met de aannemer.

 • Als voorwaarde wordt in de Koop- en Aannemingsovereenkomst opgenomen: 70% van alle woningen in het plan moeten verkocht zijn, onherroepelijke omgevingsvergunning (bouw) en planacceptatie Woningborg.

 • Het plan wordt uitgevoerd onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.

Planning

 • Naar verwachting na de zomervakantie in augustus/september 2024.

 • Naar verwachting en afhankelijk van de verkoopstand medio Q1-2025.

 • Ongeveer eind 2026 / begin 2027. Het een en ander is afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de bouw van het project.